Voorwaarden voor deelname, leveringsvoorwaarden Sterck.